Goede technische vaardigheden en kennis

“Ik ken Bruis via het Huis voor de Gezondheid, dat is een samenwerkingsverband tussen vijf grote gezondheid goede doelen waarbij we in een ‘Huis’ samenwonen en werken. Ook op IT-gebied trekken we voor algemeen beheer samen op. Bruis is daarin onze beheerpartij.

Ze hebben voor ons een gezamenlijke Servicedesk opgezet. Dat hebben ze helder geïnventariseerd: welke vragen komen we veel tegen? Wat kunnen mensen zelf? Wat kunnen we weg automatiseren? Dat loopt nu goed.

Het contact loopt erg prettig. Bruis is een open club en de lijntjes zijn kort. Ze kijken kritisch mee en leveren gedegen werk. Altijd bereid om mee te denken.”

Maartje de Puy – hoofd interne zaken MIND